Õiguslik teade kasutus- ja ostutingimused

ÕIGUSLIK TEADE KASUTUS- JA OSTUTINGIMUSED

WWW.NATATUL.COM


SISSEJUHATUS 


Käesolev dokument (koos kõigi selles nimetatud dokumentidega) kehtestab tingimused, mis reguleerivad käesoleva veebisaidi (www.natatul.com) kasutamist ja toodete ostmist sellel (edaspidi tingimused" ), sõltumata rakendusest, digitaalsest kandjast, toest või seadmest, mille kaudu sellele ligi pääseb. Palun lugege neid tingimusi ja meie privaatsus- ja küpsiste poliitikat ("Privaatsus- ja küpsiste poliitika") hoolikalt läbi, enne kui kasutate seda veebisaiti. Kasutades seda veebisaiti või tehes selle kaudu tellimuse, nõustute, et käesolevad tingimused ning meie privaatsus- ja küpsiste poliitika on teie jaoks siduvad, seega kui te ei nõustu kõigi tingimustega ning privaatsus- ja küpsiste poliitikaga, ei tohi te seda veebisaiti kasutada.


Kui teil on küsimusi seoses tingimuste või privaatsus- ja küpsiste poliitikaga, võite meiega ühendust võtta meie kontaktkanalite kaudu.


MEIE ANDMED

Kaupade müük selle veebilehe kaudu toimub Natatul by NATATUL OU nime all, registreerimisnumbriga 16216802 ja aadressiga Vismeistri 14, 13522, Tallinn, Eesti registreeritud aadressil https://ariregister.rik.ee, telefoninumbriga +37253831821 ja e-posti aadressiga info@natatul.com.


TEIE ANDMED JA SELLE VEEBILEHE KÜLASTAMINE


Teavet või isikuandmeid, mida te meile teie kohta edastate, käsitletakse vastavalt privaatsus- ja küpsiste poliitika sätetele. Selle veebilehe kasutamisega nõustute nimetatud teabe ja andmete töötlemisega ning kinnitate, et kogu teie poolt meile esitatud teave või andmed on tõesed ja vastavad tegelikkusele.


MEIE VEEBISAIDI KASUTAMINE


Kasutades seda veebisaiti ja tehes selle kaudu tellimusi, nõustute sellega, et:


  1. Kasutate seda veebisaiti ainult seaduslikult kehtivate päringute või tellimuste tegemiseks.
  2. Mitte teha vale- või pettustellimusi. Kui võib põhjendatult arvata, et selline tellimus on tehtud, oleme volitatud selle tühistama ja teavitama asjaomaseid asutusi.

Esitage meile oma e-posti aadress, postiaadress ja/või muud kontaktandmed tõeselt ja täpselt. Samuti nõustute sellega, et me võime kasutada nimetatud andmeid, et vajadusel teiega ühendust võtta (vt meie privaatsuspoliitikat). Kui te ei esita meile kõiki vajalikke andmeid, ei saa me teie tellimust töödelda. Selle veebisaidi kaudu tellimuse esitamisega kinnitate, et olete üle 18-aastane ja te olete õigusvõimeline sõlmima lepinguid.


TEENUSE KÄTTESAADAVUS


Selle veebisaidi kaudu pakutavad tooted on saadaval ainult Euroopa Liidu territooriumile saatmiseks.

KUIDAS TELLIMUS ESITADA


Tellimuse esitamiseks peate järgima veebipõhist ostuprotseduuri ja vajutama ""MAKSA"". Pärast seda saate kinnitava e-kirja.


TEHNILISED VAHENDID VIGADE PARANDAMISEKS


Juhul, kui te avastate, et selle veebisaidi kasutajaks registreerimise ajal on teie isikuandmete sisestamisel tekkinud viga, saate neid muuta jaotises ""Minu konto"".


Ostuprotsessi käigus esitatud isikuandmetega seotud vigu saate parandada, võttes ühendust klienditeenindusega telefoni teel, sotsiaalvõrgustike (Facebook, Instagram või Twitter) või WhatsAppi kaudu, samuti saate kasutada meie privaatsus- ja küpsiste poliitikas ette nähtud parandamisõigust eespool nimetatud e-kirja kaudu.


Sellel veebilehel kuvatakse ostuprotsessi erinevates osades kinnitusaknad, mis ei võimalda teil tellimust jätkata, kui nendes osades olevad andmed ei ole korrektselt esitatud. Samuti pakub see kõigi ostuprotsessi käigus ostukorvi lisatud toodete üksikasju, et enne makse sooritamist saaksite oma tellimuse andmeid muuta.


Kui avastate pärast makseprotsessi lõpuleviimist oma tellimuses vea, peate vea parandamiseks viivitamatult ühendust võtma meie klienditeenindusega eespool nimetatud telefoninumbril või e-posti aadressil..


TOODETE KÄTTESAADAVUS

Kõik tellimused sõltuvad toodete kättesaadavusest. Kui toodete tarnimisel esineb raskusi või kui tooteid ei ole laos, tagastame teile kõik makstud summad..


TARNE

Kui ei esine toodete kohandamisest tulenevaid asjaolusid või ettenägematuid või erakorralisi asjaolusid, saadame teile tellimuse, mis koosneb igas saatekinnituses loetletud tootest/toodetest, veebisaidil näidatud aja jooksul vastavalt valitud saatmisviisile ja igal juhul maksimaalselt 30 päeva jooksul alates tellimuse kinnituse kuupäevast.


Kui me mingil põhjusel ei saa tarnekuupäevast kinni pidada, teavitame teid sellest asjaolust ja anname teile võimaluse jätkata ostu sooritamist, määrates uue tarnekuupäeva, või tühistada tellimus, tagastades teile makstud hinna täies ulatuses.


Pidage igal juhul meeles, et me ei tee kodutarneid laupäeviti ega pühapäeviti, välja arvatud kinkekaardi puhul.


Käesolevate tingimuste kohaldamisel mõistetakse, et ""tarne"" on toimunud või et tellimus on ""tarnitud"" hetkel, mil teie või teie poolt osutatud kolmas isik saab tooted materiaalselt oma valdusesse, mida tõestab tellimuse kättesaamise allkirjastamine kokkulepitud tarneaadressil.

Virtuaalset kinkekaarti käsitatakse tarnitudena vastavalt kinkekaardi kasutustingimuste sätetele.


TARNIMISE VÕIMATUS


Kui meil ei ole võimalik teie tellimust kohale toimetada, püüame leida turvalise koha, kuhu see jätta. Kui me ei suuda leida turvalist kohta, saadetakse teie tellimus tagasi meie lattu. Samuti jätame teile teate, kus selgitame, kus teie tellimus on ja kuidas seda teile uuesti saata. Kui te ei saa kokkulepitud ajal kohal olla, võtke meiega ühendust, et leppida kokku tarne toimumine mõnel teisel päeval.


Juhul kui 15 päeva pärast tellimuse kättesaamist ei ole tellimus toimetatud kohale meist mitteolenevatel põhjustel, mõistame, et soovite lepingust taganeda, ja loeme selle lahendatuks. Lepingu lõpetamise tulemusena tagastame kõik teie poolt saadud maksed, sealhulgas tarnekulud (välja arvatud lisakulud, mis tulenevad sellest, et te valisite muu tarneviisi kui meie poolt pakutava kõige odavama tarneviisi), ilma põhjendamatu viivituseta ja igal juhul maksimaalselt 14 päeva jooksul alates kuupäevast, mil me loeme lepingu lõpetatuks. Palun pidage meeles, et lahendusest tulenev transport võib tuua kaasa lisakulu, mille eest oleme volitatud vastavad kulud edasi kandma.


See klausel ei kehti virtuaalse kinkekaardi kohta, mille tarnimist reguleerivad kinkekaardi kasutustingimuste sätted.


EELMÜÜÜGISED EESMÄRGID


Kui ostate eelmüügiartikleid, toimetatakse need teie valitud aadressile meie veebisaidil märgitud ajavahemike jooksul.


Pidage meeles, et mõnede nende esemete puhul kehtivad pikemad tarneajad, mis on veebilehel näidatud ja mis igal juhul toimetatakse kohale maksimaalselt 30 päeva jooksul alates tellimuse kinnituse kuupäevast.


Segatellimuste puhul, mis koosnevad tavalisele ostuprotsessile vastavatest toodetest ja eelmüügist pärit toodetest ("segatellimused"), on teie poolt samas tellimuses tellitud esemed, kuid need võidakse tarnida eraldi ja erinevatel tingimustel.


Kui eelmüügi tooted on valmis, võtame teiega ühendust, et teavitada teid nende saatmisest ("saatekinnitus").


Teil on õigus lepingust taganeda 14 kalendripäeva jooksul ilma põhjendusi esitamata. Segatellimuse puhul lõpeb taganemisperiood 14 kalendripäeva alates päevast, mil teie või teie poolt osutatud kolmas isik, kes ei ole vedaja, omandab viimase kauba materiaalse valduse.


Eespool öeldu ei piira 30-päevast taganemisõigust, mis aitab teil lepinguliselt arvestada alates saatekinnitusest, mille te saate iga kauba kohta, mida saab segatellimuse puhul eraldi tarnida.

Kui te sooritate ostu eelmüügi toote, kõik sätted, mis sisalduvad nendes tingimustes ka kohaldatakse.
RISKI JA OMANDIÕIGUSE ÜLEMINEK


Toodete riskid on teie kanda alates tarnimise hetkest.


Te omandate toodete omandiõiguse siis, kui me oleme saanud kõik nendega seotud tasumisele kuuluvad summad, sealhulgas tarnekulud, täielikult tasutud, või siis tarnimise ajal (nagu on määratletud eespool punktis 9), kui see toimus hiljem.


HIND JA MAKSMINE


Veebisaidil esitatud hinnad sisaldavad käibemaksu, kuid ei sisalda saatmiskulusid, mis lisatakse kogu makstavale summale, nagu on sätestatud meie saatmispoliitikas.

Hinnad võivad igal ajal muutuda, kuid (välja arvatud eespool nimetatud juhtudel) mis tahes muudatused ei mõjuta tellimusi, mille kohta oleme teile juba saatnud tellimuse kinnituse.

Maksevahendina saate lisaks sularahale kasutada Visa, Mastercard, Paypal või Natatuli kinkekaarti.


Klõpsates ""MAKSA"" kinnitate, et krediitkaart on teie või et olete kinkekaardi või krediitkaardi seaduslik omanik.


Et vähendada volitamata juurdepääsu ohtu, on teie krediitkaardi andmed krüpteeritud. Krediitkaarte kontrollib ja autoriseerib nende väljastaja, kuid kui nimetatud üksus ei luba makset, ei vastuta me viivituse või tarnimata jätmise eest ning me ei saa teiega lepingut sõlmida.


OSTA KÜLALISENA


See veebisait võimaldab ostu sooritada ka külaliskassafunktsiooni kaudu. Selles osturežiimis küsitakse teilt ainult olulisi andmeid, et saaksite oma tellimust töödelda.


Kui ostuprotsess on lõpetatud, pakutakse teile võimalust registreeruda kasutajana või jätkata registreerimata kasutajana.


KÄIBEMAKS JA ARVELDAMINE

Vastavalt 28. detsembri 1992. aasta seaduse 37/1992 artikli 68 sätetele, mis käsitleb maksustamist lisandunud väärtuse kohta, loetakse, et artiklite tarnimine toimub Eesti käibemaksu kohaldamisalas.


Kohaldatav käibemaksumäär on see, mis kehtib igal ajal seaduslikult sõltuvalt konkreetsest kaubast.


Te volitate meid selgesõnaliselt väljastama arve elektrooniliselt, kuigi võite igal ajal teatada oma soovist saada arve paberkandjal, millisel juhul väljastame arve sellisel kujul.


VASTUTUS JA VASTUTUSEST VABASTAMINE


Kui käesolevates tingimustes ei ole sõnaselgelt sätestatud teisiti, piirdub meie vastutus seoses meie veebisaidilt ostetud tootega rangelt nimetatud toote ostuhinnaga.


Kui seadusega ei ole sätestatud teisiti, ei võta me siiski vastutust järgmiste kahjude eest, olenemata nende päritolust:


(i) saamata jäänud tulu või müük:

(ii) äritegevuse kaotamine;

(iii) saamata jäänud kasum või lepingute kaotamine;

(iv) oodatava säästu saamata jäämine;

(v) andmete kaotus; ja

(vi) juhtkonna tööaja või kontoritundide kaotamine.


Käesoleva veebilehe avatud olemuse ja digitaalse teabe salvestamisel ja edastamisel esinevate vigade võimalikkuse tõttu ei garanteeri me selle veebilehe kaudu edastatud või saadud teabe täpsust ja turvalisust, kui selles ei ole sõnaselgelt sätestatud vastupidist.


TÖÖSTUSOMAND JA INTELLEKTUAALOMAND


Te tunnistate ja nõustute, et kõik autoriõigused, registreeritud kaubamärgid ja muud tööstusomandi ja intellektuaalse omandi õigused veebilehe osana esitatud materjalide või sisu suhtes kuuluvad igal ajal meile või neile, kes on andnud meile litsentsi nende kasutamiseks. Te võite sellist materjali kasutada ainult meie või nende poolt, kes on meile selle kasutamiseks litsentsi andnud, selgesõnaliselt lubatud viisil. See ei takista teid kasutamast seda veebisaiti ulatuses, mis on vajalik teie tellimusteabe või kontaktandmete kopeerimiseks.


VIIRUSED, PIRAATLUS JA MUUD ARVUTIRÜNNAKUD


Te ei tohi seda veebisaiti väärkasutada, sisestades tahtlikult viiruseid, troojaid, ussid, loogikapomme või muid tehnoloogiliselt kahjulikke või kahjulikke programme või materjale. Te ei püüa saada volitamata juurdepääsu sellele veebisaidile, serverile, kus veebisait asub, ega ühelegi meie veebisaidiga seotud serverile, arvutile või andmebaasile. Te nõustute, et te ei ründa seda veebisaiti teenusetõkestusrünnaku või hajutatud teenusetõkestusrünnaku kaudu.


Selle klausli mittetäitmine võib kaasa tuua kohaldatavate eeskirjadega ettenähtud õigusrikkumiste toimepanemise. Me teatame nende eeskirjade mis tahes rikkumisest asjaomastele asutustele ja teeme nendega koostööd ründaja isiku tuvastamiseks. Samuti lõpetatakse käesoleva klausli rikkumise korral viivitamatult teie volitused selle veebisaidi kasutamiseks.


Me ei vastuta mis tahes kahju eest, mis tuleneb teenusetõkestusrünnakust, viirusest või muust tehnoloogiliselt kahjulikust või kahjulikust programmist või materjalist, mis võib mõjutada teie arvutit, arvutiseadmeid, andmeid või materjale selle veebisaidi kasutamise või selle sisu allalaadimise tulemusena või nendele, millele see suunab.


LINGID MEIE VEEBILEHELT


Juhul kui meie veebileht sisaldab linke teistele veebilehtedele ja kolmandate isikute materjalidele, on need lingid esitatud ainult teavitamise eesmärgil, ilma et meil oleks mingit kontrolli nimetatud veebilehtede või materjalide sisu üle. Seetõttu ei võta me mingit vastutust nende kasutamisest tulenevate kahjude või kahjude eest.


KIRJALIK TEABEVAHETUS


Kohaldatavad eeskirjad nõuavad, et osa meie poolt teile saadetavast teabest või teatistest oleks kirjalik. Seda veebisaiti kasutades nõustute, et enamik teie suhtlusest meiega toimub elektrooniliselt. Võtame teiega ühendust e-posti teel või edastame teile teavet, postitades teateid sellel veebisaidil. Lepingulistel eesmärkidel nõustute selle elektroonilise suhtlusvahendi kasutamisega ja tunnistate, et kõik lepingud, teated, teave ja muud teated, mida me teile elektrooniliselt saadame, vastavad kirjaliku vormistamise õiguslikele nõuetele. See tingimus ei mõjuta teie seadusega tunnustatud õigusi.


TEATISED


Teated, mida te meile saadate, tuleb saata telefoni teel +372 53636232 või sotsiaalvõrgustike (Facebook, Instagram). Vastavalt eelmise punkti sätetele ja kui ei ole sätestatud teisiti, võime saata teile teateid kas e-posti, mille olete tellimuse esitamisel esitanud.


Teatised loetakse kättesaaduks ja korrektselt tehtud olevat, kui need on meie veebisaidil avaldatud, 24 tundi pärast e-kirja saatmist või kolm päeva pärast mis tahes kirja postitamise kuupäeva. Selleks, et tõendada, et teade on tehtud, piisab kirja puhul sellest, et see oli õigel aadressil, oli nõuetekohaselt suletud ja et see toimetati nõuetekohaselt posti või postkasti ning e-kirja puhul sellest, et see saadeti saaja poolt määratud e-posti aadressile.


ÕIGUSTE JA KOHUSTUSTE LOOVUTAMINE


Leping on siduv nii teile kui ka meile, samuti meie vastavatele õigusjärglastele, õigusjärglastele ja õigusjärglastele. Te ei tohi lepingut või sellest tulenevaid õigusi või kohustusi edastada, loovutada, koormata või muul viisil üle anda ilma meie eelneva kirjaliku nõusolekuta.


Me võime lepingut või sellest tulenevaid õigusi või kohustusi igal ajal selle kehtivusaja jooksul edasi anda, loovutada, koormata, alltöövõtulepinguid sõlmida või muul viisil üle anda. Kahtluste vältimiseks olgu öeldud, et selline ülekandmine, loovutamine, koormamine või muu ülekandmine ei mõjuta õigusi, mida teie kui tarbija olete seadusega tunnustanud, ega muuda kehtetuks, vähenda või piira mingil muul viisil nii sõnaselgeid kui ka kaudseid garantiisid, mida me oleksime võinud anda.


SÜNDMUSED, MIS EI OLE MEIE KONTROLLI ALL


Me ei vastuta mis tahes rikkumise või viivituse eest mis tahes võetud kohustuse täitmisel, kui see on tingitud sündmustest, mis on väljaspool meie mõistlikku kontrolli ("vääramatu jõu põhjus").


Vääramatu jõu põhjused hõlmavad mis tahes tegu, sündmust, tegevusetust, tegevusetust või õnnetust, mis on väljaspool meie mõistlikku kontrolli, ning muu hulgas järgmisi asjaolusid:

  • Streik, töösulgemine või muu töövõitlus.
  • Rahvarahutused, mässud, sissetung, terrorismioht või -rünnak, sõda (kuulutatud või kuulutamata) või sõjaoht või -ettevalmistus.
  • Tulekahju, plahvatus, torm, üleujutus, maavärin, maavärin, epideemia või muu loodusõnnetus.

  • Rongide, laevade, lennukite, autotranspordi või muude avalike või eratranspordivahendite kasutamise võimatus.
  • Võimatus kasutada avalikke või eratelekommunikatsioonisüsteeme.
  • Valitsuse või riigiasutuse seadused, määrused, õigusaktid, määrused või piirangud.

Mõistagi peatatakse kohustused ajaks, mil vääramatu jõu põhjus kestab, ja meil on võimalus pikendada nimetatud kohustuste täitmise tähtaega ajavahemikuks, mis on võrdne vääramatu jõu põhjuse kestusega. Me kasutame kõiki mõistlikke vahendeid, et lõpetada vääramatu jõu sündmus või leida lahendus, mis võimaldab meil täita oma kohustusi vääramatu jõu sündmusest hoolimata.


VASTUVÕTMINE


Kui meie poolt ei nõuta teie poolt lepingu või käesolevate tingimuste alusel võetud kohustuste ranget täitmist või kui me ei kasuta õigusi või meetmeid, mis võivad meile nimetatud lepingu või tingimuste alusel vastata, ei tähenda see mingit loobumist või piirangut seoses nimetatud õiguste või meetmetega ega vabasta teid nimetatud kohustuste täitmisest.


Ükski meiepoolne loobumine konkreetsest õigusest või tegevusest ei tähenda loobumist teistest lepingust või tingimustest tulenevatest õigustest või tegevustest. Meiepoolne loobumine käesolevate tingimuste või lepingust tulenevate õiguste või tegevuste suhtes ei jõustu, kui ei ole sõnaselgelt kindlaks tehtud, et tegemist on loobumisega, ning kui see ei ole vormistatud ja teile kirjalikult edastatud vastavalt ülalpool jaotises "Teated" toodud sätetele.


OSALINE TÜHISUS


Kui mõni käesolevatest tingimustest või mõni lepingu säte kuulutatakse pädeva asutuse kindla otsusega kehtetuks, jäävad ülejäänud tingimused kehtima, ilma et nimetatud kehtetuks tunnistamine mõjutaks neid.


KOGU LEPING


Käesolevad tingimused ja kõik neis sõnaselgelt viidatud dokumendid kujutavad endast kogu teie ja meie vahel sõlmitud kokkulepet, mis on seotud nende objektiga, ning asendavad kõik muud teie ja meie vahel suuliselt või kirjalikult sõlmitud kokkulepped, lepingud või varasemad lubadused.


Teie ja meie tunnistame, et oleme nõustunud lepingu sõlmimisega, ilma et oleksime tuginenud ühegi teise poole poolt tehtud avaldusele või lubadusele või mis võiks tuleneda kahe osapoole poolt enne seda peetud läbirääkimiste käigus tehtud avaldustest või kirjadest, välja arvatud nendes tingimustes sõnaselgelt mainitud juhtudel.


Teil ega meil ei ole õiguskaitsevahendeid teise poole poolt enne lepingu sõlmimist tehtud suuliste või kirjalike väärkajastamiste vastu (välja arvatud juhul, kui need väärkajastamised on tehtud pettuse teel) ning ainus õiguskaitsevahend, mida te saate kasutada, on lepingu rikkumine vastavalt käesolevate tingimuste sätetele.


ÕIGUS NEID TINGIMUSI MUUTA


Me jätame endale õiguse muuta tingimusi. Tehtud muudatused ei ole tagasiulatuvalt kehtivad.


Kui te ei nõustu tehtud muudatustega, soovitame teil mitte kasutada meie veebilehte.


KOHALDATAV ÕIGUS JA JURISDIKTSIOON


Meie veebilehe kasutamist ja nimetatud veebilehe kaudu toodete ostmise lepinguid reguleerib Eesti õigus.


Kõik vaidlused, mis tekivad või on seotud veebilehe kasutamisega või nimetatud lepingutega, alluvad Eesti kohtute mitte ainupädevusse.


Kui te sõlmite lepingu tarbijana, ei mõjuta miski käesolevas klauslis sisalduv õigusi, mida kehtivad õigusaktid sellisena tunnustavad.


KOMMENTAARID, ETTEPANEKUD, KAEBUSED JA PRETENSIOONID


Teie märkused ja ettepanekud on alati teretulnud. Palun saatke meile sellised kommentaarid, ettepanekud ja päringud meie kontaktkanalite või märgitud postiaadressi kaudu. Lisaks on meil tarbijatele ja kasutajatele kättesaadavad ametlikud kaebuste vormid. Neid saate taotleda helistades telefonil +372 53636232 või meie kontaktkanalite kaudu.


Samuti võite saata oma kaebused ja pretensioonid meie kontaktkanalite või e-posti aadressi care@natatul.com kaudu, millele meie klienditeenindus reageerib võimalikult kiiresti ja igal juhul seadusega kehtestatud tähtaja jooksul. Samuti registreeritakse need identifitseerimisvõtmega, millest me teid teavitame ja mis võimaldab teil neid jälgida.


Kui te tarbijana leiate, et teie õigusi on rikutud, võite saata meile oma kaebuse e-posti aadressil info@natatul.com, et taotleda vaidluste kohtuvälist lahendamist.


Selles mõttes, kui teie ja meie vaheline omandamine on toimunud internetis meie veebisaidi kaudu, teavitame teid vastavalt ELi määrusele nr 524/2013, et teil on õigus taotleda meiega kohtuvälist vaidluste lahendamist. tarbijaküsimustes, mis on kättesaadavad internetiaadressi http://ec.europa.eu/consumers/odr/ kaudu.


KONTAKT


Pange tähele, et e-posti aadress care@natatul.com on lubatud selleks, et võimaldada lihtsat ja otsest juurdepääsu Natatul OU kui kaupade turustusettevõtte identifitseerimisandmetele, samuti eesmärgiga, et te saaksite esitada kaebusi või nõudeid, mida peate asjakohaseks.


Kommentaaride, ettepanekute, päringute või muude küsimuste saatmiseks võite kasutada meie tavapäraseid kontaktkanaleid, st: telefoninumbrit +372 53636232, veebisaidil kättesaadavat vestlust või sotsiaalvõrgustikke (Facebook).


Lisateavet leiate veebilehe jaotisest "Kontakt".TOOTETEAVEKõikide küsimuste ja/või päringute korral võib klient meiega ühendust võtta e-posti care@natatul.com.


AUTORIÕIGUS | INTELLEKTUAALOMAND


Kogu Natatul veebipoe sisu, illustratsioonid, tekstid, nimetused, kaubamärgid, pildid ja videod on Natatul OU omand. Igasugune väärkasutamine võib olla õiguslikult karistatav.


Dokumendi kuupäev: 31/04/2022